تجهیزات کارگاهی

خط تولید کلاهک لاستیکی

خط چاپ کلاه لاستیکی

کارگاه پوشش حلقه کششی

تصویر کارگاه جلد آلومینیوم

مغازه بطری فروشی