چوب پنبه مصنوعی

  • چوب پنبه طبیعی

    چوب پنبه طبیعی

    جنس چوب پنبه طبیعی اندازه 23.5×44 یا 24×44 یا سفارشی بر اساس نیاز مشتری طبقه بندی چوب پنبه خام، چوب پنبه مصنوعی، چوب پنبه کامپوزیت درصد رطوبت 4.7-4.9% نرخ برگشتی 98% چگالی 170kg/m3 2730kg/m3 2730 kg/m3 Plug Force 189-210 N عملکرد آب بندی بدون نشتی به مدت 30 دقیقه یا بیشتر در حالی که فشار هوا 0.15 مگاپاسکال کارتن کاغذ بسته بندی نمونه پیشنهاد بله ترتیب نمونه پس از تایید، نمونه ها ظرف یک مدت ارسال خواهند شد...